021-580 27 60 info@conrit.se

Kvalitets-& miljöpolicy

Kvalitetspolicy

Ambitionen för vårt kvalitetsarbete är att arbeta för att ständigt förbättra verksamheten.

Detta innebär att:

 • Med hjälp av vår breda produktionskapacitet och unika kompetens hjälpa kunder med konkurrenskraftiga helhetslösningar till rätt applikation enligt uttryckta behov och förväntningar.
 • Våra kunder skall uppleva oss som en engagerad och förtroendeingivande leverantör.
 • Vi skall med hjälp av strukturerade arbetssätt ta lärdom av det som sker och därigenom ständigt fortsätta oss.
 • Genom kontinuerliga personalmöten diskutera kvalitet och avvikelser för att ständigt ta lärdom, och utvecklas inom kvalitetstänkandet.

Miljöpolicy

Contrit AB skall minska sin negativa miljöpåverkan så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Detta gör vi genom att:

 • Kartlägga och följa den lagstiftning som berör vår verksamhet.
 • Där så är möjligt, samarbeta med leverantörer som har en uttalad miljöambition och köpa miljöanpassade produkter.
 • Använda och hushålla med energi på ett ansvarsfullt sätt.
 • Öka vår kunskap och engagemang i miljöfrågor som berör oss.
 • Kontinuerligt arbeta med information och utbildning till såväl personal som kunder.
 • Ta hänsyn till inverkan på miljön vid upphandling av varor och tjänster.
 • Ständigt förbättra vår verksamhet med hjälp av rutinbeskrivningar och målsättningar.

CONRIT AB

Stolpgatan 3
721 36 Västerås

021-470 54 50

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.