Meny

Svarvning/CNC-svarvning

Vi har mycket lång erfarenhet av svarvning av komplexa verktyg och maskindelar. Den här typen av legotillverkning genom skärande bearbetning kan ske både genom traditionell manuell svarvning och CNC-svarvning. Vi arbetar i många olika material där olika typer av rostfritt stål och aluminium är de vanligaste.

CNC-svarvning använder vi framför allt när exaktheten är särskilt viktig och det krävs låga toleranser. Det är därför en vanlig teknik vid tillverkning av komplexa och vitala maskinkomponenter. Vill du veta vilka modeller av svarvar vi använder, besök den här sidan.

CONRIT AB

Stolpgatan 3
721 36 Västerås

Telefon: 021-470 54 50