Kvalitets- & miljöpolicy

Kvaletetspolicy

Ambitionen för vårt kvalitetsarbete är att arbeta för att ständigt förbättra verksamheten.

Detta innebär att

 • med hjälp av vår breda produktionskapacitet och unika kompetens hjälper vi kunder med konkurrenskraftiga helhetslösningar till rätt applikation enligt uttryckta behov
 • våra kunder ska uppleva oss som en engagerad och förtroendeingivande leverantör
 • vi ska med hjälp av strukturerade arbetssätt ta lärdom av det som sker och därigenom ständigt utveckla oss
 • genom kontinuerliga möten diskutera kvalitet och avvikelser för att ständigt ta lärdom och utvecklas inom vårt kvalitetstänk.

Miljöpolicy

Conrit AB ska minska sin negativa miljöpåverkan så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Detta gör vi genom att

 • kartlägga och följa den lagstiftning som berör vår verksamhet.
 • där det är möjligt samarbeta med leverantörer som har en uttalad miljöambition och investera i miljöanpassade produkter
 • använda och hushålla med energi på ett ansvarsfullt sätt
 • öka vår kunskap och engagemang i miljöfrågor som berör oss
 • kontinuerligt arbeta med information och utbildning till såväl personal som kunder
 • ta hänsyn till inverkan på miljön vid upphandling av varor och tjänster
 • ständigt förbättra vår verksamhet med hjälp av rutinbeskrivningar och målsättningar.

Intresserad av våra tjänster?

Fyll i namn och telefonnummer eller e-postadress så hör vi av oss!